Your address will show here +12 34 56 78
JAB

Tim // Team

Scroll down for English
  
---
  
Vodstvo:
Karmen Krasić Kožul, direktorica Lab852, menadžerica u kulturi, producentica
Marija Kamber, predsjednica udruge Kružok, voditeljica galerije Garaža Kamba, umjetnička pedagoginja
  
Suradnici / kustosi:
Paulina Almeida, kustosica programa performansa
Francisca Rocha Goncalves, kustosica sound art programa
Jelena Micić, povjesničarka umjetnosti, kustosica programa u Hvaru
Danijela Oberhofer Tonković, kustosica programa suradnje s AKF
  
Stručni suradnici:
Maja Vukić, direktorica Knjižnice i čitaonice Jelsa
Marija Plenković, kustosica Muzeja Općine Jelsa
Zdravko Krasić, arhitekt
Josip Drdić, dizajner
Gregg Brehin, dizajner
Sasha Aleksandar, Ager
  
Pedagoški tim:
Domagoj Hmura, umjetnik, likovni pedagog
Valerija Djanješić, umjetnica, likovna pedagoginja,
Jelena Kovačev, umjetnica, likovna pedagoginja
  
Tehnički tim:
Klement Zaninović, dizajner svjetla, inženjer elektrotehnike
  
---
    
Leadership:
Karmen Krasić Kožul, director of LAB852, cultural manager, producer
Marija Kamber, president of Kružok association, manager of Garaža Kamba gallery, art pedagogue
    
Associates/Curators:
Paulina Almeida , curator of the performance program
Francisca Rocha Goncalves, curator of the sound art program
Jelena Micić, art historian, curator of the program in Hvar
Danijela Oberhofer Tonković, curator of the AKF cooperation program
    
Professional associates:
Maja Vukić, director of the Jelsa Library and Reading Room
Marija Plenković, curator of the Museum of the Municipality of Jelsa
Zdravko Krasić, architect
Josip Drdić, designer
Gregg Brehin, designer
Sasha Aleksandar, artist
   
Technical team:
Klement Zaninović, light designer, electrical engineer, production manager of the installation program
   
Pedagogical team:
Domagoj Hmura, artist, art pedagogue and technical director of Kamba gallery
Valerija Djanješić , artist, art pedagogue
Jelena Kovačev , artist, art pedagogue