Your address will show here +12 34 56 78
JABLocation

Ager – Hora

Scroll down for English
  
---
  
Parcelacija Starogradskog polja predstavlja jedno od remek djela grčke kulture na Sredozemlju. U njemu su nataloženi slojevi svih kultura koje su svoju egzistenciju gradile na činjenici da su jedno vrijeme bile u njegovom posjedu. Tijekom pripremnih istraživanja, utvrdili smo da na lokalitetu nedostaje osnovna infrastruktura koja bi omogućila intenzivnije interpretacijske aktivnosti i obilaske ovog iznimno zanimljivog lokaliteta. Polazeći od ovog problema i sa sviješću o vrijednom kulturnom nasljeđu Agera te s ciljem združivanja poljoprivredne prošlosti lokaliteta s umjetničkim vizijama sadašnjosti i budućnosti, pozvali smo umjetnički kolektiv Openfield Creative Lab da u Ageru postavi svoju svjetlosnu instalaciju.
  
Umjetnici: Openfield Creative Lab (PT)
   
---
   
The parceling of the Stari Grad Field is one of the masterpieces of Greek culture in the Mediterranean. Despite turbulent historical events over the centuries, and multiple subsequent divisions of land within the field, its basic structure established by the Greek parceling 2400 years ago has remained almost intact. Throughout its history, and even today, the Stari Grad Field has retained its agrarian function, with layers of all subsequent cultures producing almost 120 archeological sites.
   
Artists: Openfield Creative Lab (PT)