Your address will show here +12 34 56 78
Education, Interdisciplinary, Magic Carpets, Visual Arts

Scroll down for English version
   
Kampanja podizanja svijesti o morskoj bio raznolikosti i utjecaju buke na morska staništa
08.08.2020. – 22.08.2020.
   
Kada razmatramo onečišćenje morskih staništa, primarni elementi koji se nameću kao problematični jesu oni vezani uz mikro i makro otpad koji završava u njihovim dubinama, a posljedično i bićima koja u njima žive. Razmišljamo o naplavnim tragovima ljudske civilizacije, fragmentima plastike pronađenim u utrobama riba i masnim mrljama koje za sobom ostavljaju nesreće tankera s katastrofalnim učincima na bioraznolikost mora i oceana. Manje spominjani zagađivač širina koje zauzimaju više od 70 % Zemljine površine i proizvode i do 80 % kisika kojeg udišemo, jesu zvukovi ljudske aktivnosti koji, s povećanjem aktivnosti iz godine u godinu, značajno mijenjaju izgled i kompoziciju morskih staništa. Rastuće količine istraživanja na dotičnom području potvrđuju da intenzivni zvučni valovi proizvedeni ljudskim izvorima štetno djeluju na dobrobit mnogih morskih sisavaca i koraljnih grebena uzrokujući raseljavanja iz njihovih staništa, poremećaje hranjenja, uzgoja, komunikacije i drugih ponašanja koja su od vitalnog značaja za opstanak ovih morskih vrsta, a u ekstremnim slučajevima uzrokuju teške ozljede centara za zvuk i ravnotežu te čak i smrt.
   
Kampanja „UGASI I SLUŠAJ“ realizirat će se nizom znanstveno-umjetničkih aktivnosti pod vodstvom portugalske umjetnice i veterinarke Francisce Rocha Gonçalves, u suradnji s lokalnim organizacijama i inicijativama:
   
Ciklus radionica slušanja i snimanja podmorja organiziranih u suradnji s udrugom Lantina. Određeni broj mjesta je osiguran u Lantininim plovilima pa vas molimo da izrazite interes za sudjelovanjem na mail: karmen@lab852.com. Za sve ostale sudionike, koji su u mogućnosti vlastitim plovilima doći na lokaciju radionice, na stranicama događaja ćemo redovito objavljivati koordinate i vrijeme susreta. Radionice su besplatne.
   
– Ciklus kreativno-edukativnih radionica za djecu u suradnji s udrugom Kružok gdje će se putem kreativnog stvaralaštva i tehnika otiskivanja s površine vode pod vodstvom četvero hrvatskih umjetnika djeca upoznati s načinima na koje zvuk može promijeniti stanje vode, a posljedično i organizama koji u njoj žive. Interes za sudjelovanjem možete izraziti na mail: marija@lab852.com. Radionice su besplatne.
    
Umjetnička instalacija koja će nastati kao rezultat istraživanja i interpretacije zvučnih zapisa prikupljenih tijekom radionica iz podmorja Hvarskog kanala.
   
Istraživanje Francisce Roche Gonçalves vezano je uz opsežniji projekt Ocean SoundscapeAwareness, kojeg je umjetnica pokrenula 2019. godine s timom istraživača i umjetnika, s primarnim ciljem mapiranja područja iznimne bioraznolikosti i osvještavanja zajednice o njihovom značaju.
   
Produkcija: Lab852, u okviru projekta Magic Carpets.
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije, Ministarstva kulture RH, Grada Zagreba i TZ Jelsa.
  
ENG
  
Awareness-raising campaign on marine biodiversity and the impact of noise on marine habitats 
 08/08/2020 – 22.08.2020 
  
When we consider the pollution of marine habitats, the primary elements that are imposed as problematic are those related to micro and macro waste that ends up in their depths, and consequently within the creatures that live in them and we depend on for survival. We think of decayed traces of human civilization washed up upon our shores, fragments of plastic found in fish guts, and greasy stains left spreading behind tanker accidents with catastrophic effects on sea and ocean biodiversity. The less mentioned pollutant of the latitudes that occupy more than 70% of the Earth’s surface and produce up to 80% of the oxygen we breathe, are the sounds of human activity which, increased year after year, and significantly change the appearance and composition of marine habitats. Growing research in the area confirms that intense sound waves produced by human sources are detrimental to the well-being of many marine mammals and coral reefs, causing displacement from their habitats, changes in their feeding, breeding, communication and other behaviours that are vital to the survival of these marine species. and in extreme cases cause severe injuries to the sound and balance centres and even death. 
  
“SWITCH OFF AND LISTEN” campaign will be realized through a series of scientific and artistic activities led by the Portuguese artist and veterinarian Francisca Rocha Gonçalves, in cooperation with local organizations and initiatives:  
  
– A series of underwater listening and recording workshops organized in cooperation with the Lantina Association. A limited number of places is provided in Lantina’s ships, so please express your interest in participation by e-mail: karmen@lab852.com. For all other participants, who are able to come to the location of the workshop by their own boats, we will regularly publish the coordinates and time of the meeting on the Facebook event. Workshops are free. 
  
– A series of creative and educational workshops for children in cooperation with the Kružok association, where children will learn about the ways in which sound can change the state of water, and consequently the organisms that live in it, through creative processes and technique of printing from the surface of water under the guidance of four Croatian artists. You can express your interest in participating by e-mail: marija@lab852.com. Workshops are free.  
  
– 
An art installation that will be created as a result of research and interpretation of sound recordings collected during workshops from the seabed of the Hvar Channel. 
  
Francisca Rocha Gonçalves ’research is related to the more extensive OceanSoundscapeAwareness project, launched by the artist in 2019 with a team of researchers and artists, with the primary goal of mapping areas of exceptional biodiversity and raising community awareness of their importance.
  
Production: Lab852, in the framework of the Magic Carpets project. 
The project is co-financed by the European Union, the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, the City of Zagreb and the Tourist Board of Jelsa. 

0

Interdisciplinary, Magic Carpets, Visual Arts

Francisca Rocha Gonçalves is a researcher from Porto, where she currently lives and works. She has a background in biological sciences with a degree in Veterinary Medicine from ICBAS (University of Porto) and a Multimedia Master in Interactive Music and Sound Design from FEUP (University of Porto).
  

Acousmatic Park, Casa da Musica, Porto, 2015 
  
Combining her interests in sound, technology, art, and science, she aims to raise environmental awareness in society, promoting environmental education through artistic practices and sound art. Her great passion for biology and music led her on-demand to find synergies between nature and sound. Bridging these two worlds, she attempts to find new musical approaches, not only for musical compositions but also for live performances. She focuses on acoustic ecology as a tool for environmental awareness concerning the ocean soundscape. Developing artistic artifacts that reveal the problem of noise pollution in underwater environments is possible to understand changes in vibration and particle motion, both vital components in aquatic life.
  

Luciferina, Openfield Creative Lab, Porto, 2019
  
In 2020 Francisca, suggested to us by our partners Ideias Emergentes, will be joining us in Jelsa for a Magic Carpets residency to build her story around the two abandoned hotel sites: a former Belgrade resort for children and youth in Zenčišća Bay and Hotel Jadran in Jelsa, while focusing on matters of ecological sustainability and tourism. 
  
Read more about her amazing work here

0

Magic Carpets, Visual Arts
“What role does Participative and Socially engaged Art play in the process of creation of common Cultural Identity of the European continent? The latest English issue of Czech and Slovak Edition of Flash Art magazine focused on collaborative Art practices used across the Creative Europe platform. The editors Tea Záchová and Lexa Peroutka aimed to create a broader image and opened it up further beyond Magic Carpets network to be able to compare and sense different positions that it may include and specific questions young curators deal with. We feel that included material is just one of many possible cuts through this very diverse cosmos of current social-political interaction facilitated/managed through activities of contemporary art, its organizations and individuals in European and increasingly more universal – global space.”Download article from Flash Art Magic Carpets edition and read about LAB852’s contribution through the residencies of Gemma Riggs (UK) and Matthias Krinzinger (AT) in the courtyard of Ilica 37!
Contact us to order a printed copy of Magic Carpets Flash Art edition.
0

Education, Magic Carpets, Music, Visual Arts
Tijekom svibnja odvijat će se tri radionice pod vodstvom umjetnika/pedagoga, a rezultati zajedničkih procesa i promišljanja bit će predstavljeni u formatu izložbe / instalacije u svibnju u sklopu tjedna Superorganizma u Garaži Kamba i dvorištu Ilice 37, u suradnji s lokalnim i gostujućim umjetnicima. 
  
4.5. (sub) Uzorak – radionica dizajna
– voditelji Josip Drdić i Barbara Raad
  
Superorganizam je simbiotski sistem zajedničkog življenja, u kojem sva bića koja ga sačinjavaju djeluju u suradnji s drugima oko sebe prema boljitku zajedničkog postojanja. Imaginarijem Superorganizma  razmatramo probleme otuđenosti kao i tehnike pozitivnog transformiranja kolektivnih procesa, koristeći superorganizam kao metaforu ravnotežu između individualnog i kolektivnog, muškog i ženskog, duhovnog i materijalnog, prirode i kulture, alat koji koristimo da bismo ohrabrili i osnažili osjećaj pripadnosti. Prva će radionica polaznicima predstaviti pojam superorganizma kroz dizajn plakata, dizajnom uzoraka i gradnjom 3D modela.
  
11.5. (sub) – Superorganizam vode – radionica zvuka
– voditelji Andrej Beštak i Anja Leko
  
Voda je spoj molekula koji se nalazi u gotovo svim živim organizmima te funkcionira poput savršenog superorganizma koji je konstantno u pokretu, ona mijenja agregatna stanja, isparava, putuje u oblacima, pada kao kiša i topi se iz ledenjaka putujući morima. U prostoru dvorišta prije mnogo godina nalazilo se Panonsko more, a neki geolozi vjeruju da je prije 650 milijuna godina u doba neoproterozoika gotovo cijela Zemlja bila prekrivena ledenjacima. Zvukovima koji će se proizvoditi na radionici pokušat će se dočarati životni tijek vode, transformacija iz agregatnih stanja dok putuje cijelim planetom.
  
18.5. (sub) – Petrijeva zdjelica – radionica crteža
 – voditelji Domagoj Hmura i Marija Kamber
  
Promatrajući golim okom svijet koji nas okružuje, možemo uočiti objekte, organske i žive te anorganske i naizgled statične. Oboje su cjeloviti u načinima na koje ih vidimo i promatramo ih kao cjelovite jedinke, jedan kamen, jedno stablo, jedan čovjek. Usprkos takvoj percepciji, pogledamo li ih, blještećim pomagalima, bliže, na površini tvari ili u tkivima i strukturama, možemo uočiti carstvo elemenata koji organizam čine jedinstvenim, kristalne strukture prekrivene stanicama mahovine ili stanice živog bića i bakterije koje s njime žive u simbiozi. Radionica će u dvorištu kroz medij crteža koji započinje kao individualan i onda se uklapa u zajedničku cjelinu propitivati forme i oblike svijeta uobičajeno nevidljivog golim okom, carstvo .
  
25.5. (sub) – radionica If This Was My Courtyard (Da je ovo moje dvorište)
– sudjelovanje u postavljanju izložbe / instalacije uz podršku portugalske umjetnice Pauline Almeide
  
Lokacije:
Ilica 37 – u galeriji / garaži i dvorištu: www.popupkamba.com
Petrinjska 38 – Udruga Sinergija: www.udrugasinergija.com 
  
Svi programi su besplatni.
0

Education, Magic Carpets, Visual Arts
In nature, the Superorganism is a synergistic system of organisms that interchange and organize a symbiotic life that can go from macro perception (bees/corals/termites) to micro constructs (bacteria/the human genome). Human society can as well be seen in the terms of one being, a social organism, that grows, creates, becomes structurally more complex with its development and functions depending on all parts of its body. Politics and economics being its corpus, culture, and creativity its spirit. We aim to create the Imaginarium out of creatures, organisms, and phenomena that are relevant to the society we live in.

The superorganism is a strategy for collecting collective knowledge and making decisions on the community’s wellbeing, we are dealing with the problems of alienation and the techniques of positive transformation of collective processes. The program has already started with a series of workshops for artists in the field of psychology, in April it continues with workshops for children (design, sound, drawing), residencies for artists from Austria, United Kingdom, and Portugal and in May with the presentation in the form of exhibitions, performances, installations and the discourse.

Activities:

1. Strengthening the capacity of artists to work with the community 

Educational programme for artists is a series of 5 workshops created with the objective of creating a common pedagogical framework with the idea to combine art pedagogy and psychology into the unique interdisciplinary practice that nurtures the participative educational method and social dialogue.

Participating artists: Andrej Beštak, Josip Drdić, Domagoj Hmura, Marija Kamber, Anja Leko, Barbara Raad.
 Third workshop with the artists in March
 
2. Workshops for children

During the program of workshops for elementary school children, we want to encourage awareness and articulation of the problems children and young people encounter in their daily lives and introduce them to creative tools that can help them get stronger, more mature and healthier. By linking art pedagogy and psychotherapy into interdisciplinary practice, we want to respond to the need that comes to the forefront of the existing education and health system. The programs will be run by artists who participate in the program of capacity building for working in the community.

3. Art Residences within the Magic Carpets project: Gemma Riggs and Matthias Krinzinger

During April and May 2019, two artists from partner organizations, Gemma Riggs (UK) and Matthias Krinzinger (AT), will come to Zagreb for the residency programme where they’ll be collaborating with local artists, experts, and community in project implementation. During the research and collaboration, curators and artists will look at the context of local history, personal stories, and memory of the space and inhabitants of Ilica 37.
  Event in Kamba and courtyard of Ilica 37
 
4. Discourse

In collaboration with partner countries and representatives of partner organizations, we will hold a series of lectures and presentations on community art, art in public space, and the culture and policies of public spaces.

Partners: Diane Dever & Georgie Scott (Folkestone Fringe), Charly Walter & Danijela Oberhofer Tonković (Openspace Innsbruck), Paulina Almeida (AgitLab), Garage Kamba

5. Presentation – The Superweek (21st – 25th May) 

During the week in May, the artists, workshop leaders and children will present their work, processes, and explorations in a series of events and happenings, in collaboration with:
  
– Paulina Almeida in performance/workshop If this was my courtyard
– Gemma Riggs – video installation and happening
– Matthias Krinzinger – series of performances/happenings
– Local artists + children – exhibition/installation

The programme is realized as a part of Magic Carpets project, co-financed by the Creative Europe Programme (www.magiccarpets.eu). The programme is also supported by Ministry of Culture of Republic of Croatia, City of Zagreb and Austrian Cultural Forum.

Visual: Domagoj Hmura, Superorganism

0

Education, Magic Carpets, Visual Arts

Report by: Marija Kamber
Cover photo: Domagoj Hmura

Coddled in our dens, resisting hibernation during cold winter days, we observed the city maps, mythical tribes and walking feet of last year’s Magic Carpets programme. Lessons we learned from  Paulina and Maj last year connected to experiences that came from Kamba, and the manner in which such unassuming space can achieve the transformation of surrounding space.
 
The courtyard of Ilica 37, where Kamba is located, is like many others in the center of Zagreb and on the axis of the street of Ilica. The facade facing outwards, to the street, is neoclassical in style, the inner yard modular and irregular, filled with few shops, garages, and the multitude of abandoned spaces. Crafts surviving, still living in the manner they did 20 or 30 years ago, are slowly dying out, related to the effects of globalization that eradicated small business owners replacing them with fast food versions of items they manufactured, leaving behind them empty shops – properties owned by the state. The return of the crafts is not an irregular occurrence in the urban fiber of the cities today but usually connected with the rise of hip(ster) neighborhoods. But these few surviving craftsmen are still holding on to the old ways of functioning, too old to adjust and be relevant, too un-hip to be considered vintage. The residents of such buildings sharing inner courtyards in Zagreb face the alienation amongst themselves caused by unclear lines in property laws (combining shared ownership and tenant laws), occurring after the war ended. The courtyards built (and in the past used) for socialization now remain as parking and a source of under-the-belt conflict (You’re in my parking spot / Who shared the ramp key to the outsider again, etc.). 


Gemma Riggs, Internal Facade, 2013
  
And still, life preserves in places like that, old memories exist and new ones are being created, their appearance more interesting than ever, in the world that prides itself on being posh and shiny. That is the reason why the decision to make the community of courtyard of Ilica 37 the topic for our Magic Carpets residency came naturally, in order to see what and how can we contribute in transforming such spaces, while respecting the past still hidden there.  In this context, we selected two artists, somewhat different in their expression and approach: Gemma Riggs, suggested to us by our this year’s partner Folkestone Fringe, and Matthias Krinzinger, coming from Openspace Innsbruck. While selecting our artists, we were focused on choosing someone who had experience in collaboration with different artistic disciplines and media and Gemma caught our eye straight away with her easy, gentle way of conveying different stories through her films. Matthias, on the other hand, we chose because one of the aspects we feel strongly about was choosing the artist who uses humor in their work, an ingredient Matthias has in abundance threaded through his performances, sculptures, and burning cars.

Matthias Krinzinger, Self-portrait on 1960ies stamp

Parallel to organizing Gemma’s and Matthias’s study visit at the end of February, we were in the last stages of defining Glitch, a skill expanding project intended for artists and public alike. In the framework of this endeavor, we applied for one of the aforementioned abandoned spaces in Ilica 37, former opticians’ den and even sooner than that, typewriter dispatcher locale. As our bureaucratical systems often tangle and untangle in very unpredictable ways, the fate of said space is still undefined but something good is definitely cooking. Stay tuned and listen for glitches in the fabric of what you hear, it may just be us.

0