Interdisciplinary, Magic Carpets, Visual Arts

JAB2021: Izložba u Ambulanti // Exhibition in Ambulance

Scroll down for EnglishZgrada stare ambulante u Jelsi izgrađena je 1926. godine i služila je kao centar zdravstvene 
skrbi sve do 2008. Godine, kada je izgrađen novi Dom zdravlja u Jelsi. Otada je izvan upotrebe. Slijedom požara u jelšanskoj knjižnici 2003. godine, izgorjela je i dokumentacija iz koje bi bilo moguće saznati više informacija o ovoj zgradi, a tijekom 12 godina od kada je zatvorena, zub vremena pokazao je svoje tragove na njezinoj strukturi.  
   
U vremenu kada svijet brzo korača u svakodnevnom tempu i ljudske se kvalitete i pitanja zdravlja valoriziraju brojčano, pitanje cjelovitog zdravlja, onog fizičkog i mentalnog, postaju marginalne opaske, pro forme ubačene u lifestyle časopise i portale. U sklopu bijenala, u suradnji s Općinom Jelsa, stavit ćemo prostor Ambulante u novu upotrebu kroz prezentaciju pet umjetničkih projekata, koji svojim istraživanjima i tematikom odražavaju refleksije na teme zdravlja i dobrobiti.  
  
Vitar Drinković, mladi zagrebački umjetnik s povremenom adresom u Jelsi, svojim izumima i interaktivnim instalacijama propituje mogućnosti tehnologije u analizi stanja ljudskog organizma, ali ne na, kako bi se očekivalo, hladan i sterilan način, već izrazito humanim pristupom. Njegove interaktivne instalacije Heart Tube i Zoom bave se aktualnim temama funkcioniranja tjelesnih sustava, onog dišnog i krvožilnog, pod utjecajem vanjskih faktora.  
   
U sličnoj maniri, austrijski kolektiv God’s Entertainment stvara umjetničke mašinerije koje na duhovit i kritičan način propituju ljudske odnose. Tako u interaktivnoj instalaciji Chauvinism Scanner (Skener šovinizma) postavljaju, na aparaturu priključenim pojedincima, pitanje: “Koliki si šovinist?”, omogućujući   pojedincu analizu uvjerenja koja se tiču superiornosti vlastite skupine nad drugom. 
   
Uz sveprimjenjivu perspektivu kojom Vitar i God’s Entertainment pristupaju zdravlju, troje će umjetnika razmotriti i lokalne slučajeve. Portugalska će umjetnica Paulina Almeida predstaviti svoj rad The Womb, nastao 2020. godine u sklopu bijenala Contextile2020 u Guimaraesu, stavljajući ga u kontekst pristupa zdravstvenim uslugama u otočkoj sredini, s fokusom na trudnoću i porodništvo 
  
U sklopu programa Ambulante predstavit će se istraživanje i izložba novosadskog umjetnika Dejana Krstića, koji kroz svoju crtačku praksu primjenjuje metodu psihodrame u radu s portretiranima. Dejan će se, u sklopu rezidencijalnog programa priojekta Magic Carpets, baviti vezom emocionalnog zdravlja i sjećanja, s posebnim naglaskom na ona koja su pohranjena u djetinjstvima odraslih. 
   
Hvarski umjetnik Klement Zaninović bavit će se ulogom svjetlosti u životu zajedniceKao polazišnu točku istraživanja uzima elemente stare javne rasvjete pronađene u prostoru Ambulante. Kroz promišljanje načina njihove ponovne upotrebeuz podršku mentora iz područja arhitekture, umjetnik će iskoristiti odbačene elemente za kreiranje svjetlosne instalacije u javnom prostoru. 
   
Za kraj, bitno je napomenuti da će instalacije u Ambulanti poslužiti i kao proces rehabilitacije same zgrade stare Ambulante, nudeći alternativnu funkciju napuštenom prostoru te perspektivu dijeljenog iskustva u temi koja je tijekom posljednje godine odzvanjala javnim i privatnim prostorima – pitanjem zdravlja i odgovornosti za svoja unutarnja i vanjska stanja. 
   


   
The building of the old ambulance in Jelsa was built in 1926 and served as a core of the town’s health care until 2008, when the new Health Centre in Jelsa was built. Ever since then it has been out of use. Following a fire in Jelsa Library in 2003, documentation from which it would be possible to discern more about the building and its history burned down, and during the 12 years since it was closed, the ravages of time have shown their traces on the building’s structure.
   
At a time when the world is moving at a rapid pace, while human qualities and health issues are being valorised numerically, the issue of holistic health, both physical and mental, is becoming a marginal remark, inserted pro forme into lifestyle magazines and portals. As part of the Biennial, in collaboration with the Municipality of Jelsa, the abandoned space of the Ambulance is to be put to a new use for the presentation of five art projects, whose research and themes reflect thoughts on the topics of health and well-being.
   
In his artistic practice, Vitar Drinković, a young artist from Zagreb with an occasional address in Jelsa, questions the possibilities of technology in the analysis of the human body through inventions and interactive installations. Although mechanical, his work is not, as could be expected, cold and sterile, but with very humane in its approach. His interactive installations Heart Tube and Zoom deal with current topics of the functioning of bodily systems, the respiratory and the vascular, under the influence of external factors.
   
In a similar manner, the Austrian collective God’s Entertainment creates artistic machines that question human relationships in a witty and critical manner. In the interactive installation Chauvinism Scanner the apparatus is placed upon the individual, and the question: “How big a chauvinist are you?”, is asked, enabling a critical analysis concerning the superiority of one group over another.  
   
In addition to the all-applicable perspectives Vitar and God’s Entertainment use to approach health, the three other participating artists will also consider local context. Portuguese artist Paulina Almeida will be presenting her work The Womb, created in 2020 as part of the Contextile2020 biennial in Guimaraes, while placing it in the context of locally conducted research on the topics of pregnancy, birth and motherhood on the island.
   
As part of the program in the Ambulance, the research and the exhibition by the artist from Novi Sad, Dejan Krstić, will be presented. In his drawing practice, he applies the method of psychodrama while working with the portrayed. Within the residential program of Magic Carpets project, Dejan will deal with the relationship of emotional health and memories, with special emphasis on the childhood memories of adults.
   
The Croatian artist Klement Zaninović will deal with the role of light in the life of the community. As a starting point of his research he will reuse the elements of the old street lighting found in the space of the Ambulance. By rethinking how to repurpose them, with the support of mentors working in the field of architecture, the artist will use these discarded elements to create a lighting installation in a public space.
   
Finally, it is important to note that the installations in the Ambulance will serve as a process of rehabilitation of the building itself, offering an alternate function to the abandoned space and the perspective of shared experience through a topic that has resonated in public and private spaces lately – health and responsibility for our internal and external states.

 

 

Author


Avatar