Education, Interdisciplinary, Magic Carpets, Music, Visual Arts

#ugasiislušaj // #switchoffandlisten: 20.-22.8.2020

HR
  
#ugasiislušaj je kampanja podizanja svijesti o morskoj bio raznolikosti i utjecaju buke na morska staništa pod vodstvom portugalske umjetnice i veterinarke Francisce Rocha Gonçalves, u suradnji s lokalnim organizacijama i inicijativama. Niz performansa i instalacija diljem Jelse i okolice predstavit će rezultate istraživanja, umjetničkih suradnji i edukativnih programa.
  
Program
  
20.8., četvrtak
  
21:00 Performans Tajne poruke iz mora, Riva
Umjetnici: Francisca Rocha Gonçalves, Paulina Almeida, Ron van Roosmalen, Sasha Aleksandar
Suradnici: Udruga Lantina Vrboska, KUD Jelsa
Performans nastao u suradnji lokalnih, domaćih i međunarodnih umjetnika, djece, publike, mornara, morskih ljudi, zvukova vode i životinja koji će predstaviti i okupiti vizije, misli, tekstove, vizualne prikaze i zvukove sakupljene u umjetničkoj rezidenciji na kopnu i u moru. Na suptilan način Tajne poruke iz mora ističu misli i pitanja koja promatranje i slušanje mora postavljaju, kao i doseg našeg utjecaja na njega.
  
21:30 Izložba, Veslački klub Jelsa
Umjetnici: Francisca Rocha Gonçalves, Valerija Djanješić, Domagoj Hmura, Marija Kamber, Jelena Kovačev
Izlagači: Kristina Barbić, Kristijan Barbić, Ana Božiković, Ema Božiković, Lana Božiković, Maja Huljić, Karla Ivanišević, Mia Javor, Iva Jerković, Nina Jerković, Iskra Krasić, Veronika Krasić, Mateo Lučić, Jelena Pecotić, Marija Pehar, Prošper Tabak
Izložba će predstaviti umjetničke produkte osmodnevnog programa radionica za djecu, koje su kroz japansku tehniku otiskivanja s površine vode (suminagashi) tehnike uveza knjiga i programe slušanja i mapiranja zvukova propitivale odnos prema prirodi, moru, tišini i buci, vezu s unutarnjim ja i drugima. Izložba je realizirana u sklopu projekta Tragovi otoka (udruga Kružok), financiranog sredstvima Ministarstva kulture. 
  
21.8., petak
  
10:00 Zvučna instalacija Glasovi pod morem, Veliki park
Umjetnici:Francisca Rocha Gonçalves
  
21:00 Prostorna instalacija Buka, Trg sv. Ivana
Umjetnici: Francisca Rocha Gonçalves

22.8., subota
  
18:00 Završno dogadjanje, Zenčišća
Umjetnici: Francisca Rocha Gonçalves, Paulina Almeida, Sasha Aleksandar, Valerija Djanješić, Marica Gamulin, Domagoj Hmura, Marija Kamber, Jelena Kovačev, Ron van Roosmalen
  

Suradnici u projektu: KUD Jelsa, Općinska knjižnica i čitaonica Jelsa
Partneri: TZ Jelsa, Udruga Lantina, Udruga Kružok, Veslački klub Jelsa, Muzej općine Jelsa, Elektranz Laser
Produkcija: LAB852, u okviru EU projekta Magic Carpets.
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije, Ministarstva kulture RH, Grada Zagreba i TZ Jelsa.
  
EN
  
#switchoffandlisten is an awareness raising campaign on marine biodiversity, initiated by Portuguese artist and veterinarian Francisca Rocha Gonçalves, in collaboration with local organizations and initiatives. Through the series of performances and installations in Jelsa and its surroundings, the results of research, artistic collaborations and educational programs will be presented.
  
Program:
  
20.8., Thursday
 
21:00 Performance Secret messages from the sea, Riva
Artists: Francisca Rocha Gonçalves, Paulina Almeida, Ron van Roosmalen, Sasha Aleksandar
Collaborators: Udruga Lantina Vrboska, KUD Jelsa
Created within a collaboration of local, national, and international artists, children, audience, sailors, sea people, water sounds, and animals. The performance brings together the visions, thoughts, texts, visuals, and sounds, collected during the art residency hold both in land and sea. In a subtle way, it brings to the surface thoughts and questions raised by the observation and listening of the sea and its community as our impact as humans on it.
  
21:30 Exhibition, Veslački klub Jelsa
Artists: Francisca Rocha Gonçalves, Valerija Djanješić, Domagoj Hmura, Marija Kamber, Jelena Kovačev
Collaborators: Kristina Barbić, Kristijan Barbić, Ana Božiković, Ema Božiković, Lana Božiković, Maja Huljić, Karla Ivanišević, Mia Javor, Iva Jerković, Nina Jerković, Iskra Krasić, Veronika Krasić, Mateo Lučić, Jelena Pecotić, Marija Pehar, Prošper Tabak
The exhibition will present the artwork of an eight-day program of workshops for children, which questioned the relationship to nature, sea, silence, and noise, connection with inner self and others through the Japanese technique of printing from the water surface (suminagashi) bookbinding techniques and programs of listening and mapping sounds.. The exhibition is realized in the framework of Traces of Island project (Kružok association), funded by the Ministry of Culture. 

21.8., Friday
  
10:00 Sound installation Underwater voices, Park
Artists: Francisca Rocha Gonçalves
  
21:00 Spatial installation Buka, St. Ivan Square
Artists: Francisca Rocha Gonçalves
   
22.8., Saturday
  
18:00 Final event, Zenčišća
Artists: Francisca Rocha Gonçalves, Paulina Almeida, Ron van Roosmalen
 
Collaborators in the project: KUD Jelsa, Općinska knjižnica i čitaonica Jelsa
Partners: TZ Jelsa, Udruga Lantina, Udruga Kružok, Veslački klub Jelsa, Muzej općine Jelsa, Elektranz Laser
Production: LAB852, in the framework of the Magic Carpets project.
The project is co-funded by the Creative Europe programme, Ministry of Culture or Republic of Croatia, City of Zagreb, and Jelsa Tourist Board.

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover

Author


Avatar