Education, Magic Carpets, Music, Visual Arts

Superworkshops

Tijekom svibnja odvijat će se tri radionice pod vodstvom umjetnika/pedagoga, a rezultati zajedničkih procesa i promišljanja bit će predstavljeni u formatu izložbe / instalacije u svibnju u sklopu tjedna Superorganizma u Garaži Kamba i dvorištu Ilice 37, u suradnji s lokalnim i gostujućim umjetnicima. 
  
4.5. (sub) Uzorak – radionica dizajna
– voditelji Josip Drdić i Barbara Raad
  
Superorganizam je simbiotski sistem zajedničkog življenja, u kojem sva bića koja ga sačinjavaju djeluju u suradnji s drugima oko sebe prema boljitku zajedničkog postojanja. Imaginarijem Superorganizma  razmatramo probleme otuđenosti kao i tehnike pozitivnog transformiranja kolektivnih procesa, koristeći superorganizam kao metaforu ravnotežu između individualnog i kolektivnog, muškog i ženskog, duhovnog i materijalnog, prirode i kulture, alat koji koristimo da bismo ohrabrili i osnažili osjećaj pripadnosti. Prva će radionica polaznicima predstaviti pojam superorganizma kroz dizajn plakata, dizajnom uzoraka i gradnjom 3D modela.
  
11.5. (sub) – Superorganizam vode – radionica zvuka
– voditelji Andrej Beštak i Anja Leko
  
Voda je spoj molekula koji se nalazi u gotovo svim živim organizmima te funkcionira poput savršenog superorganizma koji je konstantno u pokretu, ona mijenja agregatna stanja, isparava, putuje u oblacima, pada kao kiša i topi se iz ledenjaka putujući morima. U prostoru dvorišta prije mnogo godina nalazilo se Panonsko more, a neki geolozi vjeruju da je prije 650 milijuna godina u doba neoproterozoika gotovo cijela Zemlja bila prekrivena ledenjacima. Zvukovima koji će se proizvoditi na radionici pokušat će se dočarati životni tijek vode, transformacija iz agregatnih stanja dok putuje cijelim planetom.
  
18.5. (sub) – Petrijeva zdjelica – radionica crteža
 – voditelji Domagoj Hmura i Marija Kamber
  
Promatrajući golim okom svijet koji nas okružuje, možemo uočiti objekte, organske i žive te anorganske i naizgled statične. Oboje su cjeloviti u načinima na koje ih vidimo i promatramo ih kao cjelovite jedinke, jedan kamen, jedno stablo, jedan čovjek. Usprkos takvoj percepciji, pogledamo li ih, blještećim pomagalima, bliže, na površini tvari ili u tkivima i strukturama, možemo uočiti carstvo elemenata koji organizam čine jedinstvenim, kristalne strukture prekrivene stanicama mahovine ili stanice živog bića i bakterije koje s njime žive u simbiozi. Radionica će u dvorištu kroz medij crteža koji započinje kao individualan i onda se uklapa u zajedničku cjelinu propitivati forme i oblike svijeta uobičajeno nevidljivog golim okom, carstvo .
  
25.5. (sub) – radionica If This Was My Courtyard (Da je ovo moje dvorište)
– sudjelovanje u postavljanju izložbe / instalacije uz podršku portugalske umjetnice Pauline Almeide
  
Lokacije:
Ilica 37 – u galeriji / garaži i dvorištu: www.popupkamba.com
Petrinjska 38 – Udruga Sinergija: www.udrugasinergija.com 
  
Svi programi su besplatni.

Author


Avatar